Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

Z 9/2022 Os-2149/22, Stran 1708
V postopku zavarovanja, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Kranju na podlagi predloga za zavarovanje upnice Republike Slovenije, mat. št. 5854814000, (Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Kranj), ki jo zastopa Državno odvetništvo RS, Zunanji oddelek v Kranju, proti dolžniku Boštjanu Lavtarju, Mladinska cesta 13b, Bled, je sodišče s sklepom opr. št. Z 9/2022 z dne 24. 3. 2022 dolžniku postavilo začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Mlaka pri Kranju, 4000 Kranj.
Začasna zastopnica, postavljena na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, bo dolžnika zastopala v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (84. člen ZPP).
Okrajno sodišče v Kranju 
dne 12. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost