Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

I 20/2022 Os-2362/22, Stran 1708
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Gregorja Klobučarić, EMŠO 2709983500036, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, zaradi izterjave 3.511,61 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku Gregorju Klobučariću, EMŠO 2709983500036, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi (v nadaljevanju: ZIZ) postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi odv. Zvone Janež, Škrabčev trg 54, Ribnica.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 13. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost