Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2022 z dne 17. 6. 2022

Kazalo

N 58/2022 Os-2417/22, Stran 1708
Okrajno sodišče v Mariboru vodi na predlog predlagateljice Darje Bauman, EMŠO 2908957506037, Cesta k Dravi 3c, 2241 Spodnji Duplek, nepravdni postopek za amortizacijo listine – sledečega zemljiškega pisma:
Zemljiško pismo, št. 2/2007, izdajatelja Republika Slovenija, Okrajno sodišče v Mariboru, za denarni znesek 29.210,48 EUR, v katerem je navedeno, da se na podlagi sklepa tega sodišča, opr. št. Dn 10252/2006 z dne 10. 1. 2007, to zemljiško pismo izstavi prvemu imetniku (ustanovitelju zemljiškega dolga): Bauman Darja, EMŠO 2908957506037, stan. Ložnica 19/a, Makole 2321; da se to zemljiško pismo prenaša po odredbi; da je zakoniti imetnik tega zemljiškega pisma upravičen od vsakokratnega lastnika nepremičnine, parcelna št. 188/20, vložna št. 581, katastrska občina Rošpoh, iz vrednosti te nepremičnine zahtevati poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi to zemljiško pismo ob zapadlosti tega zemljiškega dolga: v roku tri dni od poziva lastniku nepremičnine na plačilo s priporočenim pismom ter da je to zemljiško pismo ob zapadlosti tega zemljiškoknjižnega dolga v roku tri dni od poziva lastniku nepremičnine na plačilo s priporočenim pismom, ter da je to zemljiško pismo izvršilni naslov za poplačilo denarnega zneska, na katerega se glasi, iz vrednosti navadne nepremičnine. Navedeno zemljiško pismo je bilo izstavljeno 22. 2. 2007 pri zemljiškoknjižnem sodišču Okrajnega sodišča v Mariboru, na njem je pečat sodišča in podpis sodnice Katje Rožič.
Sodišče poziva, da v roku 60 dni od dneva objave tega oklica (priglasitveni rok): 1) tisti, ki listino, katere amortizacija je predlagana, v rokah listino predloži sodišču, 2) tisti, ki je upravičenec iz listine, katere amortizacija je predlagana, sodišču priglasi svoje pravice in 3) tisti, ki ima ugovor zoper predlog za razveljavitev (amortizacijo) listine, pri sodišču poda tak ugovor.
Sodišče opozarja, da se bo listina, katere amortizacija je predlagana, razveljavila, če v zgoraj določenem roku ne bo predložena sodišču.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 19. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost