Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

N 6/2022 Os-2336/22, Stran 1679
Pred Okrajnim sodiščem v Piranu poteka na predlog predlagateljev: 1. Dejan Stopar, Bezovica 16, Črni Kal in 2. Lilijana Stopar, Bezovica 16, Črni Kal, ki ju oba zastopa Jasna Rajčevič iz Kopra, zoper nasprotno udeleženko Marijo Primožič, roj. Rožnik, nazadnje stanujoča v Pacugu, Piran - Pirano, nepravdni postopek zaradi razglasitve pogrešane osebe za mrtvo.
O pogrešani Mariji Primožič roj. Rožnik (Rosnik) je znano le to, da naj bi bila rojena 10. 8. 1851 v Bezovici pri Črnem Kalu in je bila poročena s Primožič Josipom, rojenim 13. 10. 1850 v Loki. Imela naj bi dva sinova, in sicer Primožič Josipa roj. 7. 9. 1883 in Primožič Andrea roj. 18. 12. 1891. Nasprotna udeleženka (pogrešana) je bila v zemljiško knjigo vpisana kot izključna lastnica nepremičnine parc. št. 1685 k.o. 2615 Loka, in sicer na podlagi sklepa o dedovanju po pokojnem očetu Rosnik Josipu sinu Andreja imenovanem Pecut opr. št. IV 71/1888 in na podlagi sklepa o dedovanju po pokojni Rosnik Mariji rojeni Cunja opr. št. Succ. 356/1882. Njena mati naj bi tako bila Marija Rožnik oziroma Rosnik, oče pa Josip Rožnik oziroma Rosnik. Iz dopisa Upravne enote Koper z dne 30. 3. 2022 izhaja, da pogrešane v mrliški knjigi niso našli vpisane. Iz dopisa Upravne enote Izola z dne 1. 4. 2022 izhaja, da osebe Marije Primožič niso našli vpisane v uradnih evidencah MR-RSP. Iz dopisa Upravne enote Piran z dne 5. 4. 2022 izhaja, da ne razpolagajo s podatkom o smrti pogrešane.
Pogrešano osebo se poziva, da se oglasi, vse, ki bi karkoli vedeli o njenem življenju, zlasti pa smrti, pa se poziva, da to sporočijo Okrajnem sodišču v Piranu v roku treh mesecev od objave tega oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Piranu 
dne 12. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost