Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

VL 81057/2020 Os-2397/22, Stran 1677
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa Francka Biščak Mlakar, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Samirju Barčić, Kidričeva cesta 1, Velenje, ki ga zastopa zak. zast. Maja Grebenšek – odvetnica, Prešernova cesta 8, Velenje, zaradi izterjave 29.204,28 EUR, sklenilo:
Dolžniku Samirju Barčić, Kidričeva cesta 1, Velenje se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Maja Grebenšek, Prešernova 8, Velenje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost