Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

P 30/2022 Os-2358/22, Stran 1676
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Borisa Požeg, Dolenji Leskovec 89, p. Brestanica, ki jo zastopa odv. Andreja Strnad iz Krškega, zoper toženo stranko Jakoba Jana, Aškerčeva ulica 1, p. Krško, zaradi ugotovitve lastninske pravice s priposestvovanjem, vsp. 1.500,00 EUR, izven naroka dne 11. maja 2022, sklenilo:
Toženi stranki Jakobu Janu, se postavi začasni zastopnik odv. Ognjen Paunovićiz Brežic, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 30/2022.
Okrajno sodišče v Krškem 
dne 11. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost