Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2022 z dne 10. 6. 2022

Kazalo

I N 110/2022 Os-2058/22, Stran 1676
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku Gregorju Berdenu, v nepravdni zadevi predlagateljice Tine Vidmar, Vrbnje 79, Radovljica, EMŠO 3011990505015, zoper nasprotnega udeleženca Umarja Sajjada Lodhi, neznano prebivališče, EMŠO 2806985500705, zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZPP), v zvezi z 42. členom Zakona o nepravdnem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZNP-1), postavilo nasprotnemu udeležencu Umarju Sajjadu Lodhi-ju, neznano prebivališče, začasno zastopnico Marjeto Hudovernik, Cesta Staneta Žagarja 12, Kranj.
Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice nasprotnega udeleženca.
Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju 
dne 28. 3. 2022

AAA Zlata odličnost