Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

N 20/2021 Os-2314/22, Stran 1621
Pred Okrajnim sodiščem v Ormožu se vodi nepravdni postopek predlagajoče stranke Žiher d.o.o., Moškanjci 1/g, p. Gorišnica, predlagajočo stranko zastopa Odvetniška pisarna Vindiš&Fingušt d.o.o. iz Maribora, zoper nasprotno stranko Marijo Tkalčič (rojena Zidarič), zadnje znano prebivališče nasprotne stranke je Kraljice Marije Ulica št. 28, p. Čakovec, Hrvaška, rojstni kraj Loperšice 9, p. Ormož, zaradi razglasitve nasprotne stranke kot pogrešane osebe za mrtvo, in sicer se ta postopek vodi pod opr. št.: N 20/2021.
Predlagajoča stranka navaja, da je takratno Sresko sodišče v Ormožu po dne 12. 10. 1937, umrlem Jožefu Zidariču dne 3. 6. 1938 izdalo Prisojilno listino opr. št.: O 269/37, iz te listine pa je razvidno, da je zapustnik Jožef Zidarič bil oče Marije Tkalčič, rojene Zidarič. Zapustnik Jožef Zidarič je dne 12. 10. 1937 umrl, zaradi česar je v letu 1938 Marija Tkalčič, rojena Zidarič dedovala 1/10 zapustnikovega nepremičnega premoženja. Predlagajoča stranka nadalje navaja, da je zapustnik Jožef Zidarič imel deset otrok, pri čemer je (po neuradnih podatkih) bila nasprotna stranka Marija Tkalčič, rojena Zidarič, tretji otrok zapored, rojena v času med leti 1886–1892. Prav tako predlagajoča stranka navaja, da je ne glede na pravkar navedeno, moč nedvoumno trditi, da je Marija Tkalčič, rojena Zidarič, bila leta 1938 že zagotovo živa, pri čemer ne gre prezreti, da je v že navedeni Prisojilni listini bilo navedeno: »… Tkalčič Mariji, ženi delavca v Čakovcu …«, kar pomeni, da nasprotna stranka Marija Tkalčič, rojena Zidarič, ni bila šele rojena v letu 1938, ampak vsaj 20 let prej. Prav tako predlagajoča stranka navaja, da je na domačiji nasprotne stranke Marije Tkalčič, rojene Zidarič in bližnji okolici pri sosedih opravila poizvedbe o nasprotni stranki; domačija na naslovu Loperšice 9, p. Ormož, je bila že pred leti prodana, priseljenci in bližnji sosedje pa o nasprotni stranki Mariji Tkalčič, rojeni Zidarič, ne vedo ničesar, niti se ni zadnjih 15 let o njej karkoli govorilo, za kakršne koli uradne poizvedbe pa predlagajoča stranka tako ne razpolaga z zadostnimi podatki, sicer pa kakšne uradne poizvedbe niso niti smotrne, saj o nasprotni stranki Mariji Tkalčič, rojeni Zidarič, ni mogoče pridobiti nobenih podatkov ter so tako izpolnjeni pogoji, da se razglasi za mrtvo.
V skladu s 126. členom Zakona o nepravdnem postopku – ZNP-1 sodišče poziva nasprotno stranko Marijo Tkalčič (rojeno Zidarič), zadnje znano prebivališče nasprotne stranke je Kraljice Marije Ulica št. 28, p. Čakovec, Hrvaška, rojstni kraj Loperšice 9, p. Ormož, naj se v roku treh mesecev po objavi tega oklica oglasi Okrajnemu sodišču v Ormožu, prav tako pa sodišče poziva vse, ki kaj vedo o nasprotni stranki in o življenju nasprotne stranke, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Ormožu v roku treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo sodišče po poteku tega roka nasprotno stranko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ormožu 
dne 10. 5. 2022

AAA Zlata odličnost