Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

XII Ps 437/2022 Os-2449/22, Stran 1619
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Antonu Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko Seid Mušić, EMŠO: 2911986500766 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti v višini 277,62 EUR s pp, izven glavne obravnave dne 25. 5. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasno zastopnico tožene stranke postavi odvetnica Anja Lamut, Pražakova ulica 10, Ljubljana.
Začasna zastopnica ima v tem socialnem sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo stranko zastopala od dneva postavitve dalje, vse dotlej, dokler ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
dne 25. 5. 2022 

AAA Zlata odličnost