Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

VL 25978/2022 Os-2260/22, Stran 1618
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa odv. Odvetniška pisarna Dušan Kecman d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Saša Trepšić, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik Matej Pečanac, Dalmatinova 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 23.360,18 EUR, sklenilo:
Dolžniku Saša Trepšić, Celovška cesta 150, Ljubljana – dostava se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Matej Pečanac, Dalmatinova 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 28. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost