Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

I 126/2021 Os-2074/22, Stran 1618
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnico Klaudijo Krismaer, EMŠO 3105986505102, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, ki jo zastopa Janež Zvone – odvetnik, Škrabčev trg 54, Ribnica, zaradi izterjave 236,78 EUR s pp, sklenilo:
Dolžnici Klaudiji Krismaer, EMŠO: 3105986505102, Ljubljanska cesta 9, Kočevje, se postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se določi Zvone Janež, odvetnik v Ribnici, Škrabčev trg 54.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 31. 3. 2022 

AAA Zlata odličnost