Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

P 13/2022 Os-2307/22, Stran 1618
Okrajno sodišče v Črnomlju, po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču, v pravdni zadevi tožeče stranke Martina Mravinec, Sečje selo 12, Vinica, ki ga zastopa Kristjan Žalec, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. Barbara Kmetič, Ulica Sadež 2, Črnomelj, 2. Ana Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, V5T-2K3, Kanada, 3. Franc Ostronič, Sečje selo 2A, Vinica, 4. Kristina Ostronič, Šegova ulica 4, Novo mesto, 5. Jožica Permoser, Gradac 9, Gradac in 6. Erika Pirkovič, Ganglova ulica 7, Metlika, zaradi priposestvovanja lastninske pravice, pcto 500,00 EUR, na podlagi določbe 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), dne 22. aprila 2022 postavlja začasnega zastopnika toženi stranki Ani Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, V5T-2K3, Kanada.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. – odvetnik Alojz Poljšak, Ulica Staneta Rozmana 8, Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Ano Krotec, 204-E 13 Ave, 275 Vancouver BC, V5T-2K3, Kanada vse do takrat, dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju 
dne 22. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost