Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2022 z dne 13. 5. 2022

Kazalo

Ob-2287/22, Stran 1431
Svet zavoda Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, na podlagi sklepa z dne 3. 5. 2022 razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana 
Pogoji: kandidat/-ka za funkcijo ravnatelja/-ice mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21; v nadaljevanju: ZOFVI).
Trajanje zaposlitve in datum začetka zaposlitve
Predvideni začetek dela bo 26. 12. 2022 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta biti starejši od enega meseca) pošljete v 7 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana, Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Zaželeno je, da kandidat/-ka k prijavi priloži tudi navedbe o dosedanjih delovnih izkušnjah in kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti