Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

D 282/2021 Os-1733/22, Stran 1347
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša, v zapuščinski zadevi po pok. Škrabl Denisu, roj. 19. 8. 1981, nazadnje stalno stan. Celje cesta 37, Rogaška Slatina, umrlem dne 24. 6. 2021 dne 20. 1. 2022, sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pok. Škrabl Denisu, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pok. Škrabl Denisu, se imenuje Veronika Kitak Jug, delavka tuk. sodišča, ki je upravičena v imenu neznanih dedičev zastopati njihove pravne interese.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 20. 1. 2022 
 

AAA Zlata odličnost