Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

D 57/2019-28 Os-1731/22, Stran 1346
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 18. 2. 2019 uveden zapuščinski postopek opr. št. D 57/2019 po pokojnem Francetu Dolinarju, sinu Lovrenca, rudarju, rojenem 5. 10. 1889, rudarju, nazadnje stanujočem Allegheny, Pittsburg, Združene države Amerike, umrlem 26. 6. 1962.
Sodišče podatkov o morebitnih zapustnikovih dedičih prvega dednega reda ni imelo. Njegov oče Lovrenc Dolinar je umrl kot vdovec dne 31. 7. 1923. Zapustnik je imel sestro Marijo Dolinar in brata Lovra Dolinarja. Sodišče podatkov o njunih dedičih ni imelo. Ker tako sodišče ni imelo podatkov ne o dedičih prvega, drugega in tretjega dednega reda, je na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (v nadaljevanju ZD) objavilo oklic neznanim dedičem prvega, drugega in tretjega dednega reda, s katerim je pozvalo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po zapustniku na podlagi zakona, naj se v danem roku priglasijo sodišču. Do poteka roka se k dedovanju ni priglasila nobena oseba, zato gre za zapuščino brez dedičev.
S tem oklicem sodišče morebitne upnike po pokojnem obvešča, da lahko pri naslovnem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih ter v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena ZD (prijavijo to zahtevo v zapuščinskem postopku in vložijo predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev, pri čemer morajo zahtevi za prenos zapuščine v stečajno maso zapuščine brez dedičev priložiti potrdilo o vložitvi predloga za začetek stečaja zapuščine brez dedičev).
Če v danem roku nihče od upnikov ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso stečaja zapuščine brez dedičev, bo premoženje, ki je predmet dedovanja, postalo last Republike Slovenije, ki na podlagi določbe 142.a člena ZD ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Okrajno sodišče v Škofji Loki 
dne 2. 3. 2022 

AAA Zlata odličnost