Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

D 274/2021-49 Os-1174/22, Stran 1345
Okrajno sodišče v Novem mestu, v zapuščinski zadevi po pokojnem Jožetu Bobnar, rojenim 26. 12. 1981, umrlim 24. 3. 2021, z zadnjim stalnim prebivališčem Ivanja vas 10, Mirna Peč, izdaja naslednji oklic:
Pozivajo se neznani upniki po pokojnem Jožetu Bobnar, z zadnjim stalnim prebivališčem Ivanja vas 10, Mirna Peč, rojen 26. 12. 1981, ki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Po preteku šest mesečnega roka bo zapuščina brez dedičev prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republike Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in zapustnikovih obveznostih lahko upniki pridobijo pri zapuščinskem sodišču.
Okrajno sodišče v Novem mestu 
dne 3. 1. 2022 

AAA Zlata odličnost