Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

D 434/2021 Os-1735/22, Stran 1344
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Corl Michaelu (tudi Corel), EMŠO: 1506866500015, nazadnje stanujočemu Drežnik 2, Kočevska Reka, razglašenemu za mrtvega z dnem 24. 2. 1946.
Tekom zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo, da bi v poštev za dedovanje po pokojnem prišli tudi: zapustnikova vdova Marija Corel, ki je umrla leta 1952, zapustnikova hčerka Marija, ki je bila rojena 15. 5. 1894 in je odšla leta 1913 v Ameriko, zapustnikov sin Corel Jožef, ki je bil rojen 2. 10. 1899, nazadnje stanujoč Drežnik 2, Kočevska Reka in je umrl 27. 4. 1942, zapustnikova hčerka Uršula, ki je bila rojena 13. 5. 1902 in je odšla v Ameriko, zapustnikov sin Corel Anton, ki je bil rojen 17. 6. 1908, nazadnje stanujoč Bresnica 37, Slavonska Požega, R Hrvaška in je umrl 6. 5. 1987 in zapustnikova hčerka Neža (Mustafić), ki je bila rojena 14. 1. 1911 in je umrla 29. 11. 1990.
Glede na ugotovljeno sodišče s tem oklicem poziva dediče zgoraj navedenih zapustnikovih otrok oziroma če so ti že pokojni, njihove potomce, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica v Uradnem listu RS, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 3. 3. 2022 

AAA Zlata odličnost