Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

D 4/2021 Os-1746/22, Stran 1344
V zapuščinski zadevi po pokojnem Alojziju Mostar, rojen 29. 4. 1932, umrl 27. 10. 2020, nazadnje stanujoč Gorenja vas 3, Ivančna Gorica, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju izdaja oklic neznanim dedičem.
Zapustnik je bil ob smrti vdovec in je zapustil dve potomki. Tekom zapuščinskega postopka sta se dedinji I. dednega reda odpovedali dedovanju po pokojnem, sodišču pa podatkov o morebitnih dedičih II. oziroma III. dednega reda ni uspelo pridobiti.
S tem oklicem zato sodišče poziva morebitne druge dediče po pokojnem, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski/spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS.
Po preteku enega leto bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Grosupljem 
dne 7. 3. 2022 

AAA Zlata odličnost