Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

I 181/2018 Os-1432/22, Stran 1342
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, je v izvršilni zadevi upnika Okrajno sodišče Ljubljana, Miklošičeva 10, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Marku Vraničar, EMŠO 1703980500777, Mestni trg 1, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 3.116,40 EUR s pripadki, dne 21. 1. 2022, sklenilo:
Dolžniku Marku Vraničarju, Mestni trg 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Matej Ban, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 21. 1. 2022 
 

AAA Zlata odličnost