Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

VL 94722/2021 Os-2015/22, Stran 1342
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. VL 94722/2021 na predlog upnika Komunala, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, zoper dolžnika Marcello Martini, Senik 9, Dobrovo v Brdih, zaradi izterjave 113,46 EUR s pp, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se dolžniku Marcellu Martiniju, neznanega prebivališča (prej Senik 9, Dobrovo v Brdih), postavi začasnega zastopnika odvetnika Tomažin Bolcar Blaž, cesta IX. Korpusa 46, 5250 Solkan, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. VL 94722/2021 vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 24. 3. 2022 

AAA Zlata odličnost