Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

I 1408/2021 Os-1584/22, Stran 1342
Okrajno sodišče v Mariboru je po strokovni sodelavki Vanji Kampl, v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, zoper dolžnika Janija Zommer, EMŠO 1804969500456, Zagrebška cesta 72, Maribor, zaradi izterjave nadomestila preživnine s pp, o postavitvi začasnega zastopnika dolžniku, izven naroka dne 23. februarja 2022, sklenilo:
Dolžniku Janiju Zommer, Zagrebška cesta 72, Maribor se na podlagi četrte točke drugega odstavka 82. člena Zakona pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, nadaljevanju ZIZ, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnika Mateja Pirih, Slovenska ulica 37, Maribor.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru 
dne 23. 2. 2022 

AAA Zlata odličnost