Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

3033 VL 26683/2018 Os-2112/22, Stran 1341
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno Podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, zoper dolžnika Viktor Stane Klemen, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Vera Kovačević – odvetnica, Kotnikova ulica 28, Ljubljana, zaradi izterjave 551,12 EUR s pp, sklenilo:
Odvetnica Barbara Korošec Gorišek, Resljeva cesta 25, Ljubljana, ki je bila s sklepom opr. št. VL 26638/2018 z dne 21. 3. 2022, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, postavljena za začasno zastopnico dolžniku Klemnu Viktorju Stanetu razreši.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Vera Kovačević, Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodiču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 5. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost