Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

0113 I 586/2021 Os-1792/22, Stran 1341
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnika EOS KSI, Upravljanje terjatev d.o.o., matična št. 1539965000, davčna št. 44603517, Letališka cesta 33, Ljubljana, zoper dolžnika Dejana Veljović, EMŠO 0812979500259, nima prebivališča v RS, ki ga zastopa zak. zast. Irena Bezovnik Fale – odvetnica, Savinjska cesta 8, Nazarje, zaradi izterjave 647,18 EUR s pp., dne 25. februarja 2022 sklenilo:
Dolžniku Dejanu Veljoviću se postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnica Irena Bezovnik Fale, Savinjska cesta 8, 3331 Nazarje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju 
dne 25. 2. 2022 

AAA Zlata odličnost