Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

XII Ps 331/2022 Os-2174/22, Stran 1341
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku mag. Anton Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko Željko Repija, EMŠO: 0404975500903 (nima prebivališča v RS), zaradi vračila neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti v višini 424,19 EUR s pp, izven glavne obravnave dne 12. 4. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika tožene stranke postavi odvetnik Klemen Golob, Tržaška cesta 134, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
dne 12. 4. 2022 

AAA Zlata odličnost