Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Št. 352-25/2021-DI/28 Ob-2179/22, Stran 1337
Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, s spremembami; ZSPDSLS-1) ter na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) objavlja
namero 
o sklenitvi neposredne pogodbe s pravno osebo javnega prava za prodajo poslovnega nepremičninskega kompleksa Tezno 
Predmet prodaje je nepremičninski sklop ZZZS na naslovu Zagrebška cesta 84A, 2000 Maribor, ki zajema v najem oddano stavbo št. 5415 s pripadajočim zemljiščem parcela št. 2471/3, k.o. 680 Tezno.
Glede na pravni red Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS) in 54. člen ZSPDSLS-1 lahko ZZZS v danem primeru nepremičninski sklop na podlagi nameravane neposredne pogodbe proda zgolj pravni osebi javnega prava, ki v skladu s pravnim redom RS lahko na podlagi prodajne pogodbe postane lastnik (te) nepremičnine v RS.
Rok za izjave o interesu za nakup s stranisubjektov, ki so lahko kupec po nameravani pogodbi, je do vključno 5. 5. 2022.
Podrobnejše informacije o nepremičninskem sklopu, postopku in pogojih prodaje ter preostalo obvezno vsebino namere najdete na spletni strani ZZZS v rubriki O ZZZS na dnu spletne strani oziroma na direktni povezavi: https://www.zzzs.si/o-zzzs/javne-drazbe-javno-zbiranje-ponudb-in-neposredne-pogodbe/namere-za-neposredne-nepremicninske-pogodbe/
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost