Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2022 z dne 22. 4. 2022

Kazalo

Ob-2166/22, Stran 1328
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in spremembe) delovno mesto
direktorja 
Šolskega centra Velenje, 
s pogoji kot jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Kandidat mora k vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, program vodenja šole ter potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanju (ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni), potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih oseb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (ob oddaji ne sme biti starejše od 30 dni) ter potrdilo pristojnega sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ob oddaji vloge ne sme biti starejše od 30 dni).
Delo na delovnem mestu direktorja Šolskega centra Velenje, se opravlja polni delovni čas. Izbrani kandidat bo imenovan s 1. 10. 2022 za obdobje 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev posredujte v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa, torej do 7. 5. 2022, na naslov Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »Prijava na razpis za direktorja ŠCV«.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Velenje 

AAA Zlata odličnost