Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Ob-1977/22, Stran 1109
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in z 58. členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 123/21 in 172/21), ter sklepa seje sveta zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina z dne 24. 2. 2022 Svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 123/21 in 172/21).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Vinka Vodopivca Ajdovščina, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom/ko za določen čas, to je za čas trajanja mandata.
Predvideni začetek dela je 1. 10. 2022.
Prijave morajo vsebovati:
– dokazila v skladu s 53. členom ZOFVI,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), ki ne sme biti starejše od 30 dni,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in program vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili pošljite v zaprti kuverti v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina, Cesta 5. maja 7, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice«.
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Vinka Vodopivca Ajdovščina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti