Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2022 z dne 1. 4. 2022

Kazalo

Ob-1974/22, Stran 1107
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi je na 1. redni seji dne 15. 3. 2022 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21 in 207/21). Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Začetek dela je 1. 9. 2022.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan za 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/-ka ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 13, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom Prijava na razpis za ravnatelja/-ico.
Kandidat/-ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje s kratkim življenjepisom. Kandidati/-ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti