Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

P 121/2022-V Os-1706/22, Stran 902
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 24. 2. 2021 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko P 121/2022-V.
Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– denarna sredstva v višini 81.741,21 EUR.
2. Tožena stranka: Sebastijan Hozjan, Ulica Veljka Vlahovića 83, Maribor.
3. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. P 121/2022-V z dne 2. 3. 2022 se glasi:
»Za čas do 30 dni po pravnomočni odločitvi o tožbenem zahtevku se:
Toženi stranki Sebastijanu Hozjanu ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu prepove razpolaganje z denarnimi sredstvi v višini 81.741,21 EUR, ki so bila zasežena dne 8. 2. 2020 pri hišni preiskavi na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju, opr. št. I Kpd 56982/2019 z dne 8. 2. 2020, v stanovanju na naslovu Šolska ulica 9, Limbuš, ki ga uporablja Sebastijan Hozjan, in se odredi njihova nadaljnja hramba tako, da se denarna sredstva, ki so v hrambi pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod opr. št. II Kpr 56982/2019, nakažejo na podračun Republike Slovenije, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, številka SI56 0110 0600 0039 308, katerega imetnik je ministrstvo, pristojno za finance.«
4. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
5. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
6. Dan objave oklica: 11. 3. 2022.
Okrožno sodišče v Ljubljani 
dne 3. 3. 2022 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti