Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2022 z dne 11. 3. 2022

Kazalo

Ob-1690/22, Stran 886
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 – ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 10. člena Sklepa o preoblikovanju Ortopedske bolnišnice Valdoltra v javni zdravstveni zavod (št. 022-03/93-3/13-8 z dne 9. 12. 1993, spremembe in dopolnitve št. 022-03/97-15 z dne 29. 5. 1997, št. 01403-61/2006/4 z dne 4. 4. 2006, št. 01403-21/2009/4 z dne 13. 1. 2009, št. 01403-14/2013/4 z dne 16. 4. 2013 in št. 01403-12/2016/4 z dne 29. 3. 2016), 20. člena Statuta javnega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra (prečiščeno besedilo z dne 12. 9. 2016), Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra na podlagi sprejetega sklepa dne 24. 2. 2022, objavlja razpis za
direktorja 
javnega zdravstvenega zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra 
Poleg pogojev določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazba ustrezne zdravstvene smeri, pridobljena po študijskih programih najmanj druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,
– opravljena specializacija iz področja dejavnosti bolnišnice,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in ustrezna organizacijska ter upravljavska znanja.
Prijave z življenjepisom (Europass oblika) in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter program dela in razvoja zavoda naj kandidati pošljejo v 30 dneh po objavljenem razpisu na naslov: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, 6280 Ankaran. Pisemsko ovojnico naj označijo z oznako »za razpis direktorja zavoda«. Za pravočasno oddano vlogo se bo štela le tista vloga, ki bo na naslov Ortopedske bolnišnice Valdoltra prispela v zgoraj navedenem roku.
Prijavljeni kandidati, ki ustrezajo razpisnim pogojem, bodo povabljeni, da svetu zavoda predstavijo program dela in razvoja javnega zavoda za obdobje mandata. O datumu predstavitve bodo obveščeni po elektronski pošti.
Izbrani kandidat bo imenovan za 4-letno mandatno dobo.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire oziroma imenovanja.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti