Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2022 z dne 25. 2. 2022

Kazalo

Ob-1547/22, Stran 642
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE in 158/20) ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2, z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/informacije/predpisi/predpisi/splosni-pogoji-poslovanja), Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo 
Javnega poziva 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Javni poziv 74SUB-OB19 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 36/19, 108/20, 184/20, 51/21, 100/21 in 202/21) se spremeni tako, kot sledi:
Besedilo četrtega odstavka 1. B točke (B-vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe) se spremeni tako, da se glasi:
»Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin, ki so imele v času izvedene naložbe sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, če je občinski akt ali lokalni energetski koncept v času izvedene naložbe določal na tem območju drug prednostni način ogrevanja (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina)*. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je bil v času izvedene naložbe določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.«
Besedilo tretjega odstavka 1. D točke (D-vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe) se spremeni tako, da se glasi:
»Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na območju občin, ki so imele v času izvedene naložbe sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka, ne more biti dodeljena, če je občinski akt ali lokalni energetski koncept v času izvedene naložbe določal na tem območju drug prednostni način ogrevanja*. Občina zagotovi Eko skladu podatke o mejah območij, kjer je bil v času izvedene naložbe določen drug prednostni način ogrevanja, na zemljiško parcelo natančno.«
* Po 1. marcu 2022 je v veljavi še Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 57/17, 160/20, 161/20 – popr.).
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost