Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

D 195/2021-17 Os-3481/21, Stran 80
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je po okrajni sodnici Juditi Bjelovučić Černoša v zapuščinski zadevi po pok. Esih Frančišku, roj. 1. 2. 1947, nazadnje stalno stanujočem Spodnja Ponkvica 13, Grobelno, umrlem 22. 4. 2021, v skladu s prvim in drugim odstavkom 130. člena, prvim odstavkom 131. člena in 206. členom Zakona o dedovanju (ZD), dne 31. 8. 2021 sklenilo:
Objavi se oklic neznanim dedičem, ki imajo pravico do dediščine po pokojnem Esih Frančišku, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica.
Vabilo z oklicem neznanim dedičem po pokojnem Esih Frančišku, se po pravnomočnosti tega sklepa objavi za čas enega leta tudi z nabitjem na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem po pokojnem Esih Frančišku se postavi Veronika Kitak Jug, delavka tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
dne 31. 8. 2021 

AAA Zlata odličnost