Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

D 201/2020 Os-3523/21, Stran 79
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Brodnik Nadici, rojeni Hočevar, hčerki Glavič Henrika, roj. 22. 11. 1957, drž. Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Kočevju, Podgorska ulica 22, umrli 30. 6. 2020 v Kočevju.
Pokojna oporoke ni napisala, zato bo v tem zapuščinskem postopku prišlo do zakonitega dedovanja. Vendar pa so se njeni zakoniti dediči prvega dednega reda in njeni zakoniti dediči drugega dednega reda dediščini odpovedali, tako da pridejo v poštev za dedovanje zakoniti dediči tretjega dednega reda, torej potomci pred zapustnico umrlih zapustn. dedov in babic, ki pa so sodišču neznani.
Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva zapustn. zakonite dediče tretjega dednega reda, torej eventualno še žive zapustn. strice in tete ter zapustn. bratrance in sestrične oziroma njihove potomce, da se v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, na spletni strani tukajšnjega sodišča ter v Uradnem listu RS, javijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju 
dne 12. 11. 2021 

AAA Zlata odličnost