Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

O 143/1967 Os-3495/21, Stran 79
Pred naslovnim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Francu Trampužu, roj 28. 8. 1887, nazadnje stan. Kidričeva ul. 42, Kamnik in umrlem 14. 10. 1967, ki mu je bilo kot članu Meščanske korporacije Kamnik vrnjeno premoženje.
Iz prvotnega zapuščinskega postopka, ki je tekel pod opr. št. O 143/67 izhaja, da je zapustnik napravil oporoko, s katero je za dedinjo vsega premoženja določil vdovo Berto Trampuž, ki je tudi že pokojna, kot njen dedič pa pride v poštev tudi brat Rajko Valant, roj. leta 1905, stan. v Splitu, Kvaternikova 4. Glede na to, da je ta dedič verjetno pokojen, sodišče poziva njegove dediče oziroma tudi morebitne druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dedovanja, da se v roku enega leta priglasijo sodišču.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo s postopkom dedovanja glede premoženja Meščanske korporacije Kamnik na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku 
dne 6. 10. 2021 

AAA Zlata odličnost