Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

V Ps 793/2021 Os-1067/22, Stran 78
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku: mag. Anton Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko: Grega Milkovič, EMŠO: 0204997500371, prebivališče neznano (prej: Novi dom 46, Trbovlje), zaradi povrnitve neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti (vsp. 80,36 EUR s pp), izven glavne obravnave dne 6. 1. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika tožene stranke postavi odvetnik Mirko Bandelj, Trdinova 7, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 1. 2022 

AAA Zlata odličnost