Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

IV Ps 1286/2021 Os-1066/22, Stran 78
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, Ljubljana, je po triažnem sodniku: mag. Anton Lisac, v socialnem sporu tožeče stranke: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, cesta IX/6, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Zdravka Lorković, zoper toženo stranko: Traycho Gyorgiev, EMŠO: 0606961501283, prebivališče neznano (prej: Topniška cesta 35, Brežice), zaradi vračila neupravičeno pridobljenih sredstev iz naslova brezposelnosti v višini 94,81 EUR s pp, izven glavne obravnave dne 6. 1. 2022 sklenilo:
V tem socialnem sporu se za začasnega zastopnika tožene stranke postavi odvetnik Dino Bauk, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Začasni zastopnik ima v tem socialnem sporu vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo toženo stranko zastopal od dneva postavitve dalje, vse dotlej, dokler ne bo le-ta ali njen pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani 
dne 6. 1. 2022 

AAA Zlata odličnost