Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

VL 84960/2021 Os-3741/21, Stran 77
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. Tomaž Trotovšek, po odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Marjanu Tomše, Podvine 33, Zagorje ob Savi, ki ga zastopa zak. zast. Čebela Urška, Trg revolucije 2C, Trbovlje, zaradi izterjave 41,41 EUR, sklenilo:
Dolžniku Marjanu Tomše, Podvine 33, Zagorje ob Savi, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Urška Čebela, Trg revolucije 2C, Trbovlje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 22. 12. 2021 

AAA Zlata odličnost