Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2022 z dne 14. 1. 2022

Kazalo

Ob-1043/22, Stran 66
Upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v skladu z 71. členom Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/-ice ZRS Koper 
za mandatno obdobje 2022–2027 
Pogoji za imenovanje:
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat/-ka za direktorja/-ico ZRS Koper:
– ima doktorat znanosti s področja dejavnosti ZRS Koper,
– je izvoljen/-a v znanstveni naziv znanstveni/-a svetnik/-ca,
– izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje,
– aktivno obvlada slovenski in dva tuja jezika s prednostjo znanja italijanskega jezika,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja raziskovalno dejavnost.
Kandidat/-ka za direktorja/-ico ZRS Koper mora izpolnjevati tudi pogoje za imenovanje direktorja/-ice zavoda, predpisane v 71. členu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
Prijavi mora kandidat/-ka za direktorja/-ico ZRS Koper priložiti naslednje priloge:
– dokazilo o opravljenem doktoratu,
– dokazilo o imenovanju v znanstveni naziv,
– dokazilo o znanju tujih jezikov,
– življenjepis,
– bibliografijo,
– program dela ZRS Koper za obdobje 2022–2027.
Rok in naslov za prijavo:
Kandidati/-ke za direktorja/-ico ZRS Koper dostavijo prijavo z zahtevanimi prilogami v zaprti kuverti najkasneje do 24. 1. 2022, na naslov: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja ZRS Koper – ne odpiraj!«.
Postopek imenovanja direktorja/-ice:
Direktorja/-ico imenuje Upravni odbor ZRS Koper z večino glasov vseh članov. Mandat direktorja/-ice traja 5 let, z možnostjo ponovne izvolitve. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Kandidati/-ke za direktorja/-ico ZRS Koper bodo obveščeni/-e o izbiri v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije:
Za dodatne informacije o javnem razpisu lahko kontaktirate kadrovsko službo ZRS Koper, na tel. 05/66-37-717 ali preko elektronske pošte kadrovska@zrs-kp.si. Besedilo javnega razpisa se objavi v Razglasnem delu Uradnega lista RS, na oglasni deski ZRS Koper ter spletni strani ZRS Koper.
Upravni odbor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper 

AAA Zlata odličnost