Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2022 z dne 3. 6. 2022

Kazalo

1848. Popravek Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, stran 5862.

  
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) dajem
P O P R A V E K 
Akta o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 
V Aktu o spremembah in dopolnitvah Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 74/22 z dne 27. 5. 2022) se
15. člen popravi tako, da se pravilno glasi:
»V 22. členu:
– se v drugem odstavku beseda »pogoj« nadomesti z besedo »pogoja«, beseda »ga« se nadomesti z besedo »ju«;
– se tretji odstavek po novem glasi:
»Če je študijski program interdisciplinaren in sta izpolnjena pogoja iz prvega odstavka, mora biti tuji strokovnjak praviloma z enega od preostalih področij glede na dvomestno klasifikacijo Klasius-P-16.«;
– v prvem stavku četrtega odstavka se beseda »pogoja« nadomesti z besedo »pogojev«.«
Št. 0072-6/2010/73
Ljubljana, dne 2. junija 2022
Dr. Boris Dular 
predsednik sveta 
Nacionalne agencije Republike Slovenije 
za kakovost v visokem šolstvu 

AAA Zlata odličnost