Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4139. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2023, stran 13337.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, s spremembami) in 20. člena Statuta Občine Razkrižje – UPB (Uradni list RS, št. 41/21) je župan Občine Razkrižje sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2023 
1. člen 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Razkrižje v obdobju 1. januarja do 31. marca 2023 oziroma do sprejetja poračuna Občine Razkrižje za leto 2023.
2. člen 
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2022.
Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
3. člen 
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2022. V obdobju začasnega financiranja ni možno pričenjati novih investicij.
4. člen 
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju nastali prihodki in plačane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.
5. člen 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Sredstva za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi, se uporabljajo v višini predpisani z zakonom.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Št. 410-0023/2022-10
Šafarsko, dne 21. decembra 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost