Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4137. Sklep o imenovanju podžupana Občine Radeče, stran 13336.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12, 14/15, 118/18, 30/18, 618/20, 80/20) in 43. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 152/20) izdajam
S K L E P 
o imenovanju podžupana Občine Radeče 
1. člen 
Za podžupana Občine Radeče se imenuje JANEZ PREŠIČEK, roj. 7. 3. 1969, stan. Ulica talcev 1, 1433 Radeče.
2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste njegove naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana Občine Radeče do nastopa mandata novoizvoljenega župana, podžupan.
6. člen 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 15. 12. 2022 dalje.
Št. 100-20/2022
Radeče, dne 15. decembra 2022
Župan 
Občine Radeče 
Tomaž Režun 

AAA Zlata odličnost