Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4135. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Osilnica, stran 13334.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o spremembah Zakona o davkih občanov (Uradni list RS, št. 48/90) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr. in 75/17 – spremembe in dopolnitve ter 52/18 – dopolnitev) je Občinski svet Občine Osilnica na 1. dopisni seji dne 19. 12. 2022 sprejel
S K L E P 
o vrednosti točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Osilnica 
1. 
Vrednost točke za izračun davka od premoženja na območju Občine Osilnica znaša 2,714 EUR.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do spremembe vrednosti točke oziroma do spremembe zakonodaje, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.
Št. 900-0013/2022/11
Osilnica, dne 19. decembra 2022
Županja 
Občine Osilnica 
Alenka Kovač 

AAA Zlata odličnost