Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4131. Sklep o imenovanju podžupana, stran 13333.

  
Župan Občine Moravske Toplice je na podlagi 34. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) in 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupana 
1. člen 
Za podžupana Občine Moravske Toplice se imenuje Sašo Koca, Tešanovci 77.
2. člen 
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4. člen 
Župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti nadomešča tisti podžupan, ki ga določi župan, v kolikor tega ne stori, pa starejši podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5. člen 
Podžupan nastopi funkcijo z 20. 12. 2022.
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0003/2022-1
Moravske Toplice, dne 20. decembra 2022
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost