Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4120. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Ig, stran 13318.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 33. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je župan Občine Ig sprejel
S K L E P 
o imenovanju podžupanje Občine Ig 
1. člen 
Za podžupanjo Občine Ig se imenuje Zuhra Jovanovič, rojena 28. 11. 1975, stanujoča Škrilje 63E, 1292 Ig.
2. člen 
Podžupanja svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3. člen 
Podžupanja pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jo župan pooblasti.
4. člen 
Podžupanja nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupanja tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere jo župan pooblasti.
5. člen 
Podžupanja nastopi funkcijo s 3. 1. 2023.
6. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2022-319
Ig, dne 22. decembra 2022
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost