Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4116. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec in prehodu mandata na naslednjo kandidatko, stran 13314.

  
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter Ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec z dne 7. 12. 2022, o sprejemu mandata župana Občine Dobrova - Polhov Gradec ter prenehanju mandata člana Občinskega sveta je Občinska volilna komisija Občine Dobrova - Polhov Gradec na 7. redni seji dne 21. decembra 2022 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
1. 
Občinska volilna komisija Občine Dobrova - Polhov Gradec ugotavlja:
– da je Juretu Dolinarju, roj. 22. 12. 1980, stanujočemu Razori 16, 1356 Dobrova, na podlagi pete alineje 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in na podlagi Ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec z dne 7. decembra 2022 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec s tem, ko je dne 7. decembra 2022 sprejel mandat župana Občine Dobrova - Polhov Gradec;
– da je glede na izid volitev, ki so bile 20. novembra 2022, mandat člana Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec prešel na naslednjo kandidatko z »Liste Jureta Dolinarja«, št. 6, Vido Bonča Dolinar, roj. 12. 6. 1983, stanujočo Brezje pri Dobrovi 1A, 1356 Dobrova, ki je dne 19. decembra 2022 podala izjavo, da sprejema mandat članice Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec.
2. 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0124/2022-2
Dobrova, dne 21. decembra 2022
Predsednica 
občinske volilne komisije 
Slava Alič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti