Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4113. Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, stran 13310.

  
Na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 z nadaljnjimi spremembami) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 z nadaljnjimi spremembami) sklepata pogodbeni stranki:
kot podpisnika na strani delodajalcev
– TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE ter
– ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE g.i.z., Sekcija za gostinstvo in turizem
in
kot podpisnik na strani delojemalcev
– SINDIKAT DELAVCEV GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
A N E K S 
h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18, 13/19, 16/19, 12/20, 93/20 in 87/22)
1. člen 
Spremeni se 4. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma tako, da se pravilno glasi:
»4. člen 
Časovna veljavnost in odpoved kolektivne pogodbe 
(1) Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. 12. 2023.
(2) Normativni del kolektivne pogodbe, katerega sestavni del je tudi tarifni del, se uporablja še eno leto po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe.
(3) Kolektivna pogodba začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.«
2. člen 
Spremeni se 59. člen Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma tako, da se na novo glasi:
»59. člen 
Tarifni razredi glede na zahtevnost dela, stopnjo in vrsto izobrazbe 
(1) Najnižje osnovne plače pri delodajalcih, ki kot glavno dejavnost opravljajo eno od dejavnosti iz drugega člena te kolektivne pogodbe, razen za delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost 92.001 (Dejavnost igralnic) in 92.002 (Prirejanje igre na srečo, razen v igralnicah) od 1. 1. 2023 znašajo:
Tarifni razred
Najnižja osnovna plača
I.
800,00
II.
900,00
III.
950,00
IV.
1.050,00
V.
1.200,00
VI.
1.300,00
VII.
1.400,00
VIII.
1.500,00
(2) Najnižje osnovne plače pri delodajalcih, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost 92.001 (Dejavnost igralnic) in 92.002 (Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah) od 1. 1. 2023 dalje ostanejo v enaki višini, kot so določene v Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 56/18, 16/19, 12/20, 93/20 in 87/22) na dan 1. 12. 2022.«
3. člen 
Spremeni se tretji odstavek 74. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma, tako, da se na novo glasi:
»(3) Višina povračila stroška prehrane med delom je 5,60 EUR na dan in se usklajuje vsakih 6 mesecev, januarja in julija, s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov. Prva uskladitev se opravi 1. julija 2023.«
4. člen 
Spremenita se tretji in četrti odstavek 75. člena Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma tako, da na novo glasita:
»(3) Če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v znesku, kot je bil določen pri delodajalcu za december 2022, vendar ne manj kot 0,19 EUR za polni kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.
(4) Če je najbližje postajališče od bivališča oddaljeno vsaj 2 kilometra, delavcu poleg povračila stroškov iz drugega odstavka tega člena pripada povračilo stroškov prevoza v višini, kot jo določa tretji odstavek tega člena, za polni kilometer razdalje med bivališčem in le-temu najbližjim postajališčem.«
5. člen 
Objava in veljavnost aneksa 
Aneks začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2023 dalje.
Ljubljana, dne 14. decembra 2022
Turistično gostinska zbornica Slovenije 
direktor 
Fedja Pobegajlo 
 
Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z., 
Sekcija za gostinstvo in turizem 
predsednik 
Igor Škrinjar 
 
Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije 
predsednik 
Kristjan Lasbaher 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 20. 12. 2022 izdalo potrdilo št. 02047-9/2004-93 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 7/20.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti