Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4106. Akt o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, stran 13299.

  
Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembi in dopolnitvi Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 146/22) se v 12. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dogovorjeno obračunsko moč posameznega uporabnika sistema s priključno močjo nad 43 kW določi operater sistema, na katerega je uporabnik priključen, in sicer za posamezni časovni blok na podlagi uporabnikovih doseženih 15-minutnih moči posameznega časovnega bloka v zadnjih 12 mesecih pred določitvijo dogovorjene obračunske moči, pri čemer upošteva minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka tega člena ter pogoj iz desetega odstavka tega člena. Dogovorjeno obračunsko moč posameznega uporabnika sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW določi operater sistema, na katerega je uporabnik sistema priključen, in sicer za posamezni časovni blok od 1 do 4 kot povprečje treh konic posameznega časovnega bloka v obdobju zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči. Pri tem upošteva minimalne dogovorjene obračunske moči iz četrtega odstavka tega člena ter pogoj iz desetega odstavka tega člena, ki ga upošteva tudi za določitev dogovorjene obračunske moči v časovnem bloku 5.«.
2. člen 
V 58. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 50. člen tega akta v delu, ki se nanaša na namestitev ustrezne merilne naprave za namene učinkovitejše uporabe omrežja in vključitev obračunskih merilnih točk končnega odjemalca v merjen odjem za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja končnega odjemalca v sistemskih storitvah, začne uporabljati 1. januarja 2023.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-12/2022/2
Maribor, dne 15. decembra 2022
EVA 2022-2430-0123
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti