Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4096. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, stran 13281.

  
Na podlagi 84. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
1. člen 
V Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14, 64/15, 47/17, 54/19, 180/20 in 54/21) se besedilo 15. člena spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli z 20 in več oddelki se za računovodska dela sistemizira eno delovno mesto računovodje VII/1 ali računovodje VII/2, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
Računovodja VII/1 mora imeti visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) (šesta raven, podraven 6/2 po KLASIUS-SRV). Računovodja VII/2 mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) (sedma raven po KLASIUS-SRV).«.
2. člen 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli z 20 in več oddelki se za administrativna dela sistemizira eno delovno mesto tajnika VIZ VI ali poslovnega sekretarja, ki je uvrščeno najmanj v VII/1 tarifni razred, v šoli z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu, vendar ne manj kot 0,25 delovnega mesta.
Tajnik VIZ VI mora imeti višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja) (šesta raven, podraven 6/1 po KLASIUS-SRV). Poslovni sekretar VII/1 mora imeti visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) (šesta raven, podraven 6/2 po KLASIUS-SRV). Poslovni sekretar VII/2 mora imeti visokošolsko izobrazbo druge stopnje, specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) (sedma raven po KLASIUS-SRV).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(računovodja, tajnik in poslovni sekretar) 
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo na delovnem mestu računovodja VII/1 in izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta računovodja VII/2, po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu računovodja VII/2.
Delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika opravljali delo na delovnem mestu tajnik VIZ VI in izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta poslovni sekretar VII/1 ali VII/2, po uveljavitvi tega pravilnika opravljajo delo na delovnem mestu poslovni sekretar VII/1 oziroma poslovni sekretar VII/2.
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2023.
Št. 0070-55/2022
Ljubljana, dne 19. decembra 2022
EVA 2022-3330-0046
Dr. Igor Papič 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti