Uradni list

Številka 161
Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2022

Kazalo

4094. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, stran 13262.

  
Na podlagi četrtega odstavka 1. člena Zakona o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14, 21/18 – ZNOrg in 174/20 – ZIPRS2122) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov 
1. člen 
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov (Uradni list RS, št. 61/19, 182/20 in 196/21) se v 2. členu v drugem odstavku črta besedilo »oziroma izvajajo naloge, ki imajo državni pomen«.
2. člen 
V 4. členu se v drugem odstavku število »25« nadomesti s številom »33«.
3. člen 
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2022-40
Ljubljana, dne 20. decembra 2022
EVA 2022-1911-0022
Marjan Šarec 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost