Uradni list

Številka 146
Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 146/2022 z dne 25. 11. 2022

Kazalo

3625. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina, stran 11179.

  
Na podlagi drugega odstavka 110. člena v zvezi z 8. točko 153. člena Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 20/19, 8/20, 85/20, 48/21, 204/21 – ZOP in 137/22 – popr.) se v 2. členu besedilo napovednega stavka spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi uporabljeni v tem aktu, imajo enak pomen, kot izrazi opredeljeni v 4. členu Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS) in 3. členu Zakona o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 in 121/22, v nadaljnjem besedilu: ZOP), poleg tega pa posamezni izrazi pomenijo:«.
2. člen 
V 24. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Dnevni znesek popusta za posamezno dnevno prekinitev ali zmanjšanje vstopne zmogljivosti za vstopno točko se izračuna na naslednji način:Slika 1
kjer oznake pomenijo:
ZVP(m)(d)(e)
dnevni znesek popusta za dnevno prekinitev ali zmanjšanje vstopne zmogljivosti vstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v eurih;
CV(e)
vstopna tarifna postavka za vstopno točko (e), v cent/(kWh/dan);
Dt
število dni v koledarskem letu (t);
PK"V(m)(d)(e)
prekinjena oziroma zmanjšana zakupljena vstopna zmogljivost vstopne točke (e), za dan (d), v koledarskem mesecu (m), v kWh/dan.«.
3. člen 
V 25. členu se v drugem odstavku v prvi alineji ter v tretjem in četrtem odstavku besedilo »216. člena EZ-1« nadomesti z besedilom »59. člena ZOP«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2022.
Št. 71-10/2022/8
Maribor, dne 16. novembra 2022
EVA 2022-2430-0102
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti